ទង់ជាតិកម្ពុជាមុនឆ្នាំ ១៨៦៣

ទង់ជាតិកម្ពុជាមុនឆ្នាំ ១៨៦៣
នៅមុនសម័យអាណាព្យាបាលបារាំងសេស ១៨៦៣ ខ្មែរមានទង់ជាតិរបស់ខ្លួនមានរាងជា «ត្រីកោណ» ផ្ទៃខាងក្នុងពណ៌ "លឿង" ព័ទ្ធជុំវិញ មានជាយឆែកៗ ពណ៌ "ខៀវខ្ចី" យើងមិនដឹងថាប្រភពទង់ជាតិកើតក្នុងរជ្ជកាលណាទេ ។ បើពិចារណាអំពីទង់ជាតិនេះ គឺថាមានរូបសណ្ឋានស្រដៀងគ្នានឹងទង់ជាតិ ដែលគេឃើញនៅអាសុីដូចជា ចិន ជប៉ុន កូរ៉េ ដែលបញ្ជាក់អំពីលក្ខណៈជាទង់ជាតិ ក្នុងអត្ថន័យរបស់ពិភពលោកនាសម័យនោះ ។

 


EmoticonEmoticon