ចម្លាក់សត្វនៅតាមជញ្ជាំងប្រាសាទបាយ័ន្ត

ចម្លាក់សត្វនៅតាមជញ្ជាំងប្រាសាទបាយ័ន្ត
----*****-----
កន្លងមកយើងខ្ញុំបានបង្ហាញជូននូវចម្លាក់អំពីព្រះអាទិទេព ឬ​ព្រះ​មហា​ក្សត្រ និងចម្លាក់អំពីដំណើររឿងផ្សេងៗ ក៏ដូចជា​តួអង្គ​សំខាន់ៗ​នៅ​ក្នុង​រឿង​កូរសមុទ្រទឹកដោះ និងរឿងរាមកេរ្តិ៍ជាដើម។
ប៉ុន្ដែសម្រាប់ថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំសូមបង្ហាញជូននូវចម្លាក់អំពីសត្វមួយចំនួន ដែលមាននៅលើជញ្ជាំងនៃប្រាសាទបាយ័ន្ត ហើយដែល​ភាគច្រើន​ គឺជា​ប្រភេទសត្វដែលបានយើងស្គាល់ និងមានរស់នៅ​រហូត​មក​ដល់​សព្វ​ថ្ងៃនេះ។
ក្នុងចំណោមរូបចម្លាក់សត្វទាំងអស់ខាងក្រោមនេះ តើបងប្អូន​មើល​ស្គាល់​សត្វអ្វីខ្លះ៕


EmoticonEmoticon