ណែមអ្នកបាត់ដំបង

ណែមអ្នកបាត់ដំបង
 

ណែម គឺជាប្រភេទចំណីអាហារម្យ៉ាងដែលទទួលបានការពេញនិយមបរិភោគពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរផងដែរ ជាពិសេសអ្នកបាត់ដំបង។ ហើយណែម ដែលគេនិយមបរិភោគមាន ២ប្រភេទ គឺណែមឆៅ និងណែមឆ្អិន។
ណែមនេះហើយដែលយើងគ្រប់គ្នាតែងតែហៅយ៉ាងរត់មាត់តាមភាសាគេថា សាយ៉ៗៗនោះ។ តាម​ភាសា​វៀតណាម​ "ណែម​ឆ្អិន"​ គេហៅ​ "សាយ៉",​ "ណែម​ឆៅ​ ឬ​ណែម​ស្រស់"​ គេហៅ​ "គួង"​ ចំណែក​ "សម្បក​ណែម"​ គេហៅ​ "បាញ់​ក្រាង"​។
ខាងក្រោមនេះគឺជាសកម្មភាពធ្វើសម្បកណែម និងណែមមួយកន្លែង ដែលស្ថិតភូមិដូនទាវ (ភូមិសម្បកណែម) ឃុំពាមឯក ស្រុកឯកភ្នំ ខេត្តបាត់ដំបង។


EmoticonEmoticon